Na jakich czynnikach opiera się rozwój rynku nieruchomości w Polsce?

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna poprzedzać precyzyjna analiza otoczenia na rynku nieruchomości. Co zatem wpływa najbardziej na sektor kredytów hipotecznych w Polsce?

Czy w 2019 roku rynek kredytów hipotecznych znajdzie się w równowadze?

Od 2007 roku utrzymuje się w Polsce stała dynamika wzrostu gospodarczego z wyraźnym spadkiem bezrobocia. To praktycznie pierwszy raz w historii, kiedy w gospodarce pojawia się stopniowo rynek pracownika, a nie pracodawcy. Presja na większe wynagrodzenia, szczególnie w specjalistycznych branżach pozwala na realne myśli o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Duże wątpliwości wzbudza ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Już dzisiaj widać ogromne nasycenie obowiązków w działach wieczystoksięgowych sądów. A to realnie przełoży się na opóźnienia w finalizacji transakcji na rynku nieruchomości. W 2019 roku dojdzie z dużym prawdopodobieństwem do ograniczenia podaży nowych mieszkań w najlepszych lokalizacjach przez deweloperów. Wynika to z ostatnich doświadczeń kryzysowych sektora i z rosnących cen robocizny i materiałów budowlanych. Trudno również o uzyskanie pozwoleń na budowę na nowych terenach. Tych po prostu brakuje, a deweloperka przechodzi do mniejszych, korzystniejszych cenowo dla kredytobiorców lokalizacji. W Warszawie ceny transakcyjne przebijają poziom 8000 złotych za m2.

Koniec z Mieszkaniem dla Młodych i presja historycznie niskich stóp procentowych

Na zainteresowanie nieruchomościami wpłynie na pewno zakończenie popularnego programu Mieszkanie dla Młodych. Cele mieszkaniowe w aktualnym środowisku politycznym to praktycznie koniec stawki. Stabilność rynku kredytów hipotecznych gwarantują w praktyce ekstremalnie niskie stopy procentowe, które jednak nie utrzymają się przy skokach inflacyjnych. Warto monitorować cel inflacyjny narzucony przez NBP w porównaniu do realnych cen produktów spożywczych, leków, energii. Po aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym wyeliminowano ryzyko udzielania zobowiązań w walutach obcych. To dodatkowa ochrona całego rynku przed spekulacją.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.