Historia pożyczania pieniędzy

W dzisiejszych czasach ludzie żyją ponad stan, mówiąc prościej na kredyt. Pieniądze pożyczają zwykli ludzie, przedsiębiorstwa i różne instytucje. Z pojęciami kredyt i pożyczka spotykamy się codziennie, zarówno w sferze finansów i przeciętnego Kowalskiego.

Niewątpliwe jest to, że bez dodatkowego wsparcia gotówkowego rozwój gospodarki byłby znacznie utrudniony. Można, zatem śmiało powiedzieć, że kredyt gotówkowy jest pewnego rodzaju determinantem rozwoju cywilizacji. Samo pożyczanie pieniędzy zostało zapoczątkowane wieki temu.

Pożyczanie pieniędzy, – od czego się zaczęło?

Według ogólnodostępnych informacji wynika, że ludzie od zawsze pożyczali sobie nawzajem jakieś dobra. Początkowo nic w zamian nie chcieli, ale później doszli do wniosku, że za pożyczenie należy im się odpowiednie wynagrodzenie. Z historii starożytnej można wywnioskować, że gdy ktoś pożyczał komuś krowę oczekiwał jej zwrotu wraz z przychówkiem. Również w przypadku, gdy pożyczano ziarno w ramach wynagrodzenia zabierano część plonów.

W czasach starożytnych pożyczaniem pieniędzy zajmowała się bogata arystokracja, lichwiarze oraz banki. Od XII w. n.e., odnotowano zaskakujące tępo rozwoju pożyczek. Wówczas zaczęły powstawać banki handlowe, które w ogromnych ilościach przyjmowały depozyty i udzielały kredytów w szczególności kupcom.

Współczesny świat kredytów, a uregulowanie rynku bankowego

W pierwszej połowie XX wieku odnotowano kryzys gospodarczy i zawieruchy wojenne, które niestety pozbawiły większości ludzi całego majątku. Potrzeby kapitałowe niestety odczuł na sobie każdy. Dlatego tak bardzo ważne było, aby działalność banków została uregulowana. Z tego względu zmieniono zasady zabezpieczania depozytów i udzielania kredytów gotówkowych. Większość banków narodowych uzyskały funkcje kontrolne i emisyjne. Warto również zaznaczyć, że wówczas powstały potężne instytucje bankowe, których zasięg był i jest w dalszym ciągu międzynarodowy.

W dzisiejszych czasach pożyczaniem pieniędzy zajmują się tylko i wyłącznie banki, choć można znaleźć coraz więcej ofert pożyczek i kredytów gotówkowych pochodzących od prywatnych inwestorów. Coraz popularniejsze stają się chwilówki i pożyczki społecznościowe. I co najważniejsze udzielanie kredytów gotówkowych odbywa się dziś na tych samych zasadach co kilkaset lat temu. Jest to bardzo zaskakujące i jednocześnie takie oczywiste. Warto zatem zagłębić się trochę bardziej w lekturę dotyczącą udzielania przez banki kredytów gotówkowych. Dzięki temu będziemy mądrzejsi.